UTILIZATORI e-CADSPECIALIȘTI ÎN CADASTRU


din cadrul Primariilor si cei atestati OCPI/ANCPI


1. Punct de Acces Unic pentru Activitatea de Cadastru


Baza de date unica

Existenta unei baze de date unice ce poate fi accesata de orice utilizator de oriunde este un calculator cu acces la internet si oricand este nevoie in scopul informarii si actualizarii datelor.

Algoritmi specializati

Identificarea printr-un algoritm propriu a situatiilor in care se impune corectarea unui TP, a erorilor care sunt in actele de proprietate si a erorilor de integrare a informatiilor in baza de date.

Actualizare dinamica

Actualizarea bazei de date preliminare prin integrarea in cel mai scurt timp a actelor noi care trebuie luate in evidenta pentru elaborarea situatiilor pe tarlale si parcele.
  • "Aplicatia e-CAD ne-a usurat considerabil volumul de munca si cel mai important timpul necesar desfasurarii acestui tip de activitati, ceea ce ne ofera un avantaj in fata concurentei. Din partea colaboratorilor am avut toata sustinerea, instruirea fiind concisa, astfel incat sa ducem corect sarcinile la bun sfarsit. In concluzie e-CAD reprezinta pentru noi o aplicatie vitala in acest proiect, utila din toate punctele de vedere, iar cei care au creat-o sunt profesionisti din toate punctele de vedere."
Alex Dobre, Geo Data Engineering SRL, Buzau


2. Gestionarea Informatiilor in Mod Organizat si Unitar


Structura optimizata

Intocmirea in mod organizat si unitar a evidentelor proprietarilor la nivel de fiecare tarla, in conformitate cu informatile din TP. Vizualizarea intr-un timp mediu de 5 secunde a oricarui TP si mijloace de interogare a bazei de date pe diferite criterii multiple.

Informatii organizate teritorial

Ofera posibilitatea de a realiza proiecte pe tarlale individuale , pe grupuri de tarlale , sau grupuri de parcele in functie de optiunea de selectie a operatorului, creand instant tabele parcelare cu toti proprietarii din tarla , care contin toate informatiile din titlurile de proprietate.

Audit tehnic si juridic

Marcarea situatiilor in care acelasi numar de parcela a fost acordat la mai multi proprietari si identificarea automata a titlurilor de proprietate dublate sau erorile din titlurile de proprietate.
  • "Platforma e-CAD este simplu de utilizat si a ajutat la accelerarea procesului de finalizare a planurilor parcelare atat din punct de vedere al prestatorului cat si al inspectorilor OCPI. Programul nu lasa loc erorilor umane in gestionarea bazei de date."
Adrian Racoveanu, Helmert SRL, Bacau


3. Productivitate prin Proceduri Specializate si Optimizare


Productivitate maxima

Utilizarea aplicatiei in mod multi-user conduce la o crestere substantiala a productivitatii. Fiecare modificare a datelor creaza referinte dinamice, iar informatiile sunt actualizate in timp real.

Procesare unitara

Procesarea informatiilor din actele de proprietate se face in scopul aducerii acestora in concordanta cu situatia reala din teren. In cazul in care se impun modificari in actele de proprietate cu privire la amplasament se asigura o gestionare unitara a acestor date.

Integrare masuratori

Integrarea cu masuratorile de teren executate de specialisti atestati si vizualizarea on-line fara a mai fi nevoie de cheltuieli suplimentare pentru achizitionarea de software specializat.
  • "Cu aplicatia e-CAD se pot opera volume foarte mari de informatii si date, acest lucru fiind convenabil pentru utilizator deoarece poate termina lucrarile intr–un timp scurt. Aplicatia integreaza baza de date a OCPI in ceea ce priveste titlurile de proprietate. Se poate intocmi cu usurinta un tabel parcelar, se poate genera fisierul cpxml. pentru toate imobilele din tarla, doar prin incarcare dxf–ului cu imobilele tarlalei si corelandul cu tabelul parcelar din aplicatie."
Hostiuc Dumitru, SC Tahos Plan SRL, Botosani


4. Eficienta in Analiza Rezultatelor si Elaborarea Documentatiei


Analiza si sinteza datelor

Se realizeaza analiza si sinteza rezultatelor pe fiecare tarla in parte si pe categorii de folosinta rezultand diferentele dintre suprafetele puse in posesie si cele din registrul cadastral.

Statistica multi-criteriala

Vizualizarii statisticii proprietarilor dupa criterii multiplie pentru a se putea verifica daca un proprietar are emise titluri de proprietate pe suprafete mai mari decat cele validate.

Controlul documentatiei

Elaborarea documentatiei se face dupa verificarea cheilor de control referitoare la consistenta si corectitudinea informatiilor. Generarea fisierelor specializate (cpxml, cgxml) se face in mod automat.