Despre e-CAD


e-CAD este un sistem on-line care asigura gestionarea si procesarea datelor si informatiilor specifice lucrarilor de cadastru.

Datele si informatiile cadastrale (baza de date OCPI, scanarile PDF ale actelor de proprietate, fisierele DXF cu masuratori, fisierele CGXML) sunt prelucrate unitar intr-un mod integrat, fara a apela la alte aplicatii externe.

Toate livrabilele catre OCPI (rapoarte specifice, fisiere CPXML, CGXML) sunt generate automat cu un simplu click.

Aveti nevoie doar de un browser de internet, de exemplu Chrome sau Firefox. Nu este nevoie de nici un soft aditional.

Accesul la e-CAD se face pe baza de abonament, folosind credentiale unice de acces (user si parola), in urma incheierii unui contract.
Avantaje e-CAD  • Utilizatorul nu este obligat la utilizarea unei aplicatii CAD pentru prelucrarea masuratorilor deoarece acestea pot fi preluate direct din teren.
  • Tot personalul implicat este interconectat in mediul e-CAD, astfel fiind eliminate operatiunile cu caracter redundant sau timpii suplimentari de preluaresireceptionare a informatiilor.
  • Operatiunea de elaborare a documentatiei finale in format electronic este redusa la minim, deoarece se face in mod automat prin e-CAD, fara interventia utilizatorului.
  • Daca se efectueaza o procesare preliminara in mediul CAD, atunci informatiile structurate topologic sunt importate in format dxf si asociate in mod automat la imobilele create. Aceasta operatiune se poate face individual pentru fiecare imobil sau pentru intreg sectorul cadastral.
  • Toate etapele necesare executarii documentatiei tehnice (preluare date prin fisa de interviu, executie masuratori, clarificare situatii neconforme, etc) sunt efectuate si finalizate direct in teren, o singura data cu ocazia masuratorilor. Nu mai este necesara deplasarea proprietarilor in repetate rânduri la punctele de preluare a informatiilor.

Functiuni e-CAD


Importul Informatiilor Primare si Identificarea ErorilorPreluare Informatii TP

Informatiile de baza (titluri de proprietate inclusiv imaginea acestora) sunt preluate si integrate din surse certificate (OCPI, Primarii).

Corectare Erori din DDAPT

Se identifica si corecteaza toate erorile aferente TP existente in platforma DDAPT, aparute ca urmare a stocarii acestor informatii de catre ANCPI.

Integrare Tehnica

Se integreaza si asociaza toata baza tehnica care era in vigoare la data emiterii TP (registre cadastrale, planuri cadastrale), in vederea efectuarii analizei preliminare comparative.
Auditul Tehnic si Juridic pentru Izolarea Situatiilor Neconforme


Identificare Erori TP

Identifica situatiile in care pe TP diferite sunt inscrise in mod eronat aceleasi suprafete/ amplasamente la persoane identice sau aparent inrudite, prin identificarea si analizarea cazurilor aparent identice sau cvasi-identice.

Validare Suprafete

Identifica cazurile in care suprafetele puse in posesie, pentru acelasi proprietar sunt diferite fata de suprafetele validate, prin verificarea apartenentei la acelasi proprietar a intregii suprafete puse in posesie pe TP diferite.

Verificare Amplasament

Neconcordante de ordin tehnic intre amplasamentele din TP si cele reale din teren, prin verificarea corelatiei identificatorilor cadastrali din act cu cei din teren.
Realizarea Structurii Sectoarelor Cadastrale si a Proiectelor


Sectoare Cadastrale

Sectoarele cadastrale sunt delimitate de specialistul in cadastru in conformitate cu normele tehnice in vigoare.

Sectoarele cadastrale se introduc si asociaza in e-CAD cu proiectele si informatiile aferente.

Proiecte Cadastrale

Informatiile sunt organizate la nivel teritorial in structuri specifice e-CAD denumite Proiecte, in scopul procesarii in mod eficient a bazelor de date.

Proiectele se pot crea de specialistul in cadastru in functie de particularitatile specifice fiecarui UAT.

Verificare Topologica

Delimitarile grafice ale sectoarelor si proiectelor sunt integrate si verificate topologic, iar ulterior vizualizate la nivel de UAT in mediul Google Maps.
Asocierea Interactiva a Informatiilor Juridice cu Datele din Masuratori


Contact UNIC cu proprietarul

Specialistul in cadastru creaza direct in teren imobilul in sistemul e-CAD prin asocierea parcelelor componente din TP. Integreaza in timp real imaginile scanate ale actelor de proprietate, acte de identitate, preluari foto si audio, semnatura in format electronic, schite, iar acestea sunt asociate automat cu imobilele create.

Control in timp real

Certificarea rezultatelor finale la nivel de sector cadastral/UAT se efectueaza in orice moment al realizarii lucrarilor prin introducerea unor algoritmi si chei de control, astfel incât utilizatorul sa cunoasca in orice moment stadiul executiei precum si eventualele neconcordante sau necorelari intre informatiile preluate.

Corelare dinamica

Importa fisierele CGXML furnizate de OCPI si valideaza geometriile imobilelor cu cele identificate si masurate in teren.

Informatiile preluate din teren si masuratorile trebuie corelate/verificate cu cele deja existente in baza de date.
Verificarea, Certificarea si Elaborarea Documentatiei Finale


Verificare atribute imobil

Verificarea limitelor si suprafetelor fata de acte se face in timp real, direct in teren, iar toate problemele pot fi identificate si solutionate cu maxima eficienta si obiectivitate.

Conexiune directa cu e-CAD

Exporta direct din echipamentele de masurare (GPS, Statie totala) pe serverul e-CAD, coordonatele masurate in format txt sau dxf, acestea fiind reprezentate grafic pe Google Maps.

Elaborare documentatie tehnica

Elaborarea documentatiei tehnice in structura si forma livrabila conform Normelor tehnice (registre, fisiere cgxml, fisiere pdf) se face cu un singur click, fie la nivel de sector sau la nivelul intregului UAT.