Configurare Teritoriu

Configurare Teritoriu

Integrare Limita U.A.T.

Limita UAT reprezinta cadrul general pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor.

Se realizeaza prin importul in format dxf si reprezinta un element de control al elaborarii documentatiei.


Stabilirea Sectoarelor Cadastrale

Sectorul cadastral reprezinta unitatea de referinta pentru elaborarea documentatiei tehnice.

Limita sectorului cadastral se importa din fisier dxf, dupa care se asociaza la sectoarele existente sau se creeaza sectoare cadastrale noi.


Import Fisiere CGXML. Asocierea la Sectoare Cadastrale

Imobilele existente sunt integrate si asociate la sectoarele cadastrale in functie de amplasamentul real din teren.

Importul fisierelor cgxml se face in forma arhivata in scopul reducerii timpului de procesare.


Asociere Geometrii la Imobile fara Coordonate

Conversia cartilor funciarea nu s-a realizat si cu asocierea de geometrie, executantul lucrarii avand obligatia de a valida aceste informatii tehnice.

Informatia grafica si textuala din Cartile Funciare se integreaza in mod unitar prin asocierea geometriilor furnizate sub forma de fisier dxf.


Anexare Suport Raster si Registrul Cadastral Vechi

Informatiile cadastrale vechi si/sau care au stat la baza emiterii Titlurilor de Proprietate reprezinta un important reper in analiza actelor si elaborarea documentatiei tehnice.

Accesarea si corelarea cu datele actuale asigura obtinerea unor rezultate de incredere.

ACTE DE PROPRIETATE

Crearea si Editarea Actelor de Proprietate

Actul de proprietate reprezinta baza juridica a creerii imobilului in cadrul lucrarii de inregistrare sistematica.

Informatiile din Actele de proprietate se pot edita, iar modificarile se propaga in toate imobilele provenite din respectivul Act.


Importul Bazei de Date a T.P din DDAPT

Baza de date a T.P. pusa la dispozitie de catre OCPI se poate importa in e-CAD doar de administratorul de sistem, motivat de caracterul ne-omogen al informatiilor.

Se asigura astfel consistenta datelor si compatibilitatea cu sistemul e-CAD.


Inregistrarea Operatiunilor Succesorale

Gestionarea operatiunilor succesorale se realizeaza in mod unitar cu actele si proprietarii initiali, asigurandu-se astfel trasabilitatea operatiunilor juridice.

Astfel, in toate imobilele nou create din parcelele din Acte se vor regasi mostenitorii si actele de succesiune.


Auditul Tehnico – Juridic Informatiilor Cadastrale

Cunosterea situatiei de fapt si de drept precum si a cazurilor de erori produse la emiterea Titlurilor de Proprietate reprezinta o obligatie a executantului lucrarilor de inregistrare sistematica.

Se evidentiaza in acest mod situatiile in care s-au emis Titluri de Proprietate in mod abuziv sau in mod eronat, cu incalcarea prevederilor legale sau prin nerespectarea reglementarilor de ordin tehnic.


Interogarea Actelor de Proprietate

Identificarea unei informatii in baza de date se poate realiza prin interogari dupa criterii multiple, aplicate in mod independent sau cumulativ.

Prin utilizarea unei configuratii moderne si eficiente a bazei de date s-a optimizat timpul de raspuns al operatiunilor de interogare

IMOBILE

Crearea si Editarea Imobilului

Imobilul este unitatea de baza in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica. Se creaza din actele de proprietate prin accesarea functiunilor special dezvoltate in acest sens.

Editarea informatiilor din cadrul imobilului se efectueaza in mod dinamic si interactiv.


Anexarea si Gestionarea Documentelor

Documentele aferente imobilului se introduc in e-CAD si se asociaza in mod automat la toate imobilele care provin din acelasi Titlu de Proprietate.

Se gestioneaza in mod unitar toate informatiile si documentele implicate in realizarea lucrarilor precum si exportul in formatele reglementate.


Asocierea Masuratorilor de Teren. Realizare Topologie

Importul masuratorilor de teren se realizeaza in mod unitar, rezultand planul cadastral cu amplasamentul imobilelor.

In momentul asocierii masuratorilor se creeaza in mod automat parcelele/constructiile identificate in teren si se realizeaza conexiunea topologica cu baza de date.


Inregistrari si Sarcini in Cadrul Imobilului

Operatiunea de adaugare a inregistrarilor si sarcinilor in cadrul imobilelor asigura corelatia dintre teren/acte/proprietar.

Inregistrarile se adauga in mod intuitiv, cu asigurarea trasabilitatii si respectarea prevederilor legale.


Fisa de Date. Preluare Documente

Preluarea datelor de la proprietari (inclusiv imagini, fisiere audio si video) se poate efectua si de pe dispositive mobile.

In acest mod Prestatorul inregistreaza informatiile pe formularul reglementat si asigura toate datele necesare constituirii imobilului evitand astfel deplasarile ulterioare.

PROIECTE

Proiecte Cadastrale

Proiectul reprezinta entitatea de organizare a informatiilor in sistemul e-CAD. Proiectele cadastrale gestioneaza informatiile in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica. Editarea proiectelor de cadastru permite stabilirea ordinii imobilelor si vizualizarea globala a acestora.


Proiecte Parcelare

Proiectul parcelar asigura crearea planului parcelar in conformitate cu prevederile legale. Includerea proprietarilor in planul parcelar se efectueaza in mod asistat in vedrea identificarii tuturor parcelelor.


Importul Masuratorilor

Importul masuratorilor din format dxf se realizeaza la nivel de proiect prin respectarea unei structuri predefinite de layere.

Se adopta in acest un mod de lucru unitar care asigura un spor de productivitate semnificatiuv in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica.


Stabilirea Ordinei Imobilelor

Ordinea imobilelor se stabileste in functie de pozitia planimetrica, rezultata din masuratori.

In mod auxiliar se poate utiliza localizarea expeditiva prin inregistrarea pozitiei cu ajutorul echipamentelor tip GIS.


Validarea si Exportul de Fisiere

Dupa finalizarea introducerii datelor se realizeaza validarea individuala a fiecarui imobil in scopul identificarii situatiilor neconforme.

Informatiile rezultate (fisiere cgxml, fisiere pdf cu acte) sunt astfel exportate in formatul standardizat reglementat legal.

DOCUMENTATIA TEHNICA

Indicatori de Status/Progres

Prezinta informatii de ansamblu referitoare la stadiul lucrarilor. Asigura dispunerea de masuri eficiente pentru incadrarea in termenele de executie.


Verificare Topologica la Nivel de Sector

Verificarile topologice, grafice si de consistenta a datelor reprezinta finalizarea operatiunilor in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica.


Registrul Cadastral si Indexul Alphabetic al Proprietarilor


Exportul Fisierelor CGXML si PDF

Se exporta fisierele CGXML precum si actele asociate imobilelor.


Exportul Planului Cadastral

Procedura e-CAD